BÀI VIẾT  (8 bài)

Hướng dẫn tổ chức tự đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN Ngày 22/10/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (sau đây gọi chung là giáo viên trung học). Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể một số nội dung việc đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học (sau đây...

BÀI GIẢNG  (11 bài)

TƯ LIỆU  (34 bài)

ĐỀ THI  (8 bài)

GIÁO ÁN  (11 bài)

Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Văn Đồng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Website của các thành viên
HỌC TIẾNG ANH LÀ ĐỂ GIAO TIẾP
Lượt truy cập: 586
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 585
Website của Đồng Xuân Sơn
Lượt truy cập: 582
Website của Trương Thế Thảo
Lượt truy cập: 494